Inkonst

5–6/4
Tlön “Human Life Center: Dreaming, Trauma and Seeds (for futures to come)”

Två dagar av konst, forskning och drömmar om framtiden

Efter förra årets succé öppnar performancekollektivet Tlön åter sitt center för kreativa tankar och praktiker utöver det vanliga, denna gång med siktet inställt på framtiden.

Under två dagar förvandlas Inkonsts blackbox till ett symposium där drömmande tas på allvar. Traumaspecialister, framtidsforskare och inbjudna konstnärer ingår tillsammans med publiken i ett experiment där visioner om framtiden blandas med verktyg för att öppna upp fantasin.

Human Life Center (Dreaming, trauma and seeds for futures to come) är en tid och en plats som ger utrymme att uppleva vad som skulle hända om vi hade mod, fantasi och vilja att föreställa oss nya slags framtider. Om än bara för ett ögonblick.

Tlön är ett malmöbaserat performancekollektiv som skapar interaktiva upplevelser i gränslandet mellan konst och ritual. På Inkonst har de tidigare presenterat Human Life Center: Learning by Love making, samt ett antal klubbkvällar.  

Av och med: Tlön; Tom Oliver Jacobson, Ina Sandbacka, Adrian Kautsky, Julia Cechal | Medverkande konstnärer: TBA | Med stöd av: Malmö Stad & Region Skåne.