Inkonst

4/8
Malmö Pride: G*RLS NIGHT

Klubb för kvinnor av alla kön

Nattklubben för dig som queer, trans, butch, intergender, kvinna, intersex, femme & som vill släppa loss tillsammans i ett inklusivt space för kvinnor av alla kön & identiteter.

Line-Up
DJ NeyNey
DJ Matilda Lind
svärdslukerskan Anna Mariann

Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Arrangör
Malmö Pride