fbpx
Inkonst

4–5/12
Absurdum – Temporary Art “The Road We Walk”

En kärleksförklaring till Bergsgatan

“Här har jag liftat med en buddhist som körde cykeltaxi klockan fem på morgonen i orkanvindar”
“Här på en restaurang träffade jag mitt livs stora kärlek, den jag vill bli gammal med.”
Här skriker torghandlarna ut “Kom o köp svenska bananer”

I hjärtat av Malmö ligger Bergsgatan. Längs detta kontrastrika stråk ligger kulturinstitutioner, smålivs, och mängder av restauranger av olika slag. Ett Malmö i miniatyr! The Road We Walk är en föreställning om just Bergsgatan, och om de som arbetar där. Hur hamnade alla dessa människor på Bergsgatan av alla gator? Vilka andra vägar har de gått för att komma hit? Vem är det egentligen de köper falafel av?

Föreställningen baseras på intervjuer med arbetande på gatan. Den är ett körverk av röster och berättelser om Bergsgatan och Möllan förr och nu; om kulturen och våldet, men också om barndomsdrömmar, vad som blev av dem, och vilka andra val som infunnit sig på vägen. Den rör också vid en existentiell fråga: Varför gör vi över huvud taget det vi gör, och hur kan vi finna lycka och frihet i det system som dominerar våra liv, där vi måste sälja vår arbetskraft?

Mediebilden av Malmö har sedan länge, och kanske särskilt mycket på senare tid, kommit att präglas av oroligheter och snedvridna proportioner. Med The Road We Walk vill vi slå ett slag för det pulserande Malmö, för det brusande och vibrerande Malmö, för rösterna och svaren som aldrig hörs eftersom frågorna aldrig ställs.

Föreställningen framförs av två skådespelare som till vardags arbetar inom restaurang och krog på Bergsgatan, Ulas Rimdev och Anna Kubista Löfman, samt av ljudkonstnären Lotta Fahlén och videokonstnären Manel Ruiz.

Absurdum – Temporary Art är en grupp med bas i Malmö som består av videokonstnären Manel Ruiz, musikern Lotta Fahlén och scenkonstnären Lisa Mårtensson. Tillsamma skapar de interdisciplinära publikmöten.

På scen: Anna Kubista Löfman & Ulas Rimdey | Manus & regi: Lisa Mårtensson | Ljudkonstnär: Lotta Fahlén | Videokonstnär: Manel Ruiz | Dramaturg: Johanna Karlsson | Scenisk rådgivare: Chiangir Gültekin