Inkonst

20/3
INSTÄLLT Anna Homler w Tasos Stamou + Rytmiskonsekvens

Utforskande alternativa kommunikationssätt, och vardagliga tings poesi.

I väntan på festivalen, presenterar Intonal ett unikum till artist: Anna Homler född 1948 i Los Angeles. En sann legendar och innovatör inom Amerikansk avantgarde, som varit verksam sedan 50 år tillbaka bl.a. med sitt konst- och musikprojekt Breadwoman. Fick nytänd uppskattning 2016 när Rvng Intl. återutgav ”Breadwoman & Other Tales”. Släppte fantastiska album 2018 och 2019, och är nu i mars albumaktuell igen. Lika relevant och aktiv nu som då!
Supportakt: Rytmiskonsekvens.