fbpx
Inkonst

8–9/12
Björn Säfsten “Idiots”

Dansare söker rörelsens frihet genom "idioten"

Idioten tar dumdristiga, banala aktiviteter på väldigt stort allvar – till exempel genom att slänga sig ut i luften som en fallande påse.

I Idiots sätter Björn Säfsten och medaktören Sebastian Lingserius föremål i rörelse för att försöka ”bli” föremålens rörelsemönster. De kastar olika saker, plastpåsar och kläder, och tittar på hur de rör sig när de faller, för att sedan försöka kasta sina egna kroppar på samma vis. De leker med objekten, får dem att dansa, använder deras ljud som musik.

Titeln kommer från dansteoretikern André Lepeckis tankar om idioten som har ett så annorlunda tankesystem att den inte ens förstår att den är annorlunda. Någon som agerar i sitt egna tankesystem och genom sina normbrott gör att andra får syn på sina normativa beteenden. Inom dans formar man genom disciplin kroppen och sinnet för att bli en skicklig dansare. Den samtida dansen vill ofta kritisera de normsystem som den här disciplinen skapar och ställa frågor om hur en dansande kropp kan och bör röra sig, se ut och formas. I Idiots frågar sig Säfsten om det är möjligt att genom idiotiska övningar disciplinera sig till frihet istället för kontroll. Skapa en så intensiv koncentration på uppgiften att man glömmer vem som tittar på, genom fysisk utmattning tappa objektivitet och normer.

https://vimeo.com/107441655

Björn Säfsten är koreograf med bas i Stockholm. I sitt arbete utforskar han ofta rörelsen som meningsbyggande element i vår dagliga kommunikation. På Inkonst har han tidigare visat Fictional Copies och 2013 gjorde han verket …AND… för Skånes Dansteater som hyllades av både press och publik.
Björns hemsida

Koreografi: Björn Säfsten, Allison Ahl och  Sebastian Lingserius Med: Björn Säfsten och Sebastian Lingerius | Ljusdesign, scenografidesign: Chrisander Brun | Ljuddesign: Anna Sóley Tryggvadóttir | Skapad i residens vid AADK/Centro Negra, MDT, wpZIMMER och SITE

60 min.

Arrangör
Inkonst