fbpx
Inkonst

20–21/2
Björn Säfsten “Landscapes of I”

Dansare leker med självbild och verklighet

Tre dansare i ständig rörelse leker med det personliga och det fiktiva, det verkliga och det falska, det biografiska och det påhittade. Vilka inre landskap går du in och ut ur?

I Landscapes of I vävs tre längre solon samman till ett personligt landskap där dansarna mejslar fram bilder av sig själva i en blandning av humor och knivskarpa detaljer. Koreografin uppehåller sig bland minnen, reflexer och såväl medvetna som omedvetna handlingar. Dansarna tampas med önskan om att försöka styra bilden av sig själva, en lek med den osäkra övertygelsen om en fastlagd verklighet. Här uppstår ett landskap av frågor och svar: Vad är äkta? Vad är falskt? Finns det fortfarande något som verkligen kan kallas personligt?

Det koreografiska arbetet bygger på metoder som repetition, transformation och produktion av tvetydig meningsbildning. Rytm och musikalitet byggs fram genom repetitiv användning av föränderliga rörelser och ljud. Landscapes of I är en lek med det ärliga och det så kallat personliga – en vandring i medvetandets landskap.

Björn Säfsten (SE) är koreograf med bas i Stockholm. Hans arbete drivs av att exponera fysiska dilemman och skapa situationer där vår föreställning om mänskliga kroppar sätts i nya kontexter. Han har tidigare gästspelat på Inkonst med verken Idiots och Fictional copies och återkommer nu med premiär efter ett kortare residens.

Koreografi: Björn Säfsten i nära samarbete med de medverkande | Med: Sophie Augot, Will Rawls, Ilyas Odman | Scenografi och ljus: Susanna Hedin, Lumination of Sweden/SUTODA | Kostym: Mathilda Hyttsten | Produktion: Anja Arnquist, Säfsten Produktion, Nordberg Movement | Samproducent: Riksteatern | Gjord i residens hos: Riksteatern, Inkonst, The Chocolate Factory | Med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting och Konstnärsnämnden