Inkonst

28–30/11
Bombina Bombast & Makropol “The Shared Individual”

Kollektiv VR-upplevelse där publiken blir till en

En virtual reality-föreställning och kollektiv transportör som tillåter hela publiken att bli en och samma varelse.

Virtual reality är den ultimata friheten. Du behöver inte längre begränsas av dina egna attribut, din kropp kan bli vad ditt sinne begär och du kan resa vart du vill med en enkel knapptryckning. Att befrias från bördan av individualitet är att äntligen utvecklas som mänsklighet, ta steget mot det förlovade landet och den frammanade verkligheten som The Shared Individual.

Med hjälp av VR-glasögon, hörlurar och livestreamad video får publiken uppleva gränslandet mellan kropp och teknologi. När du känner att du lyfter en hand, men ser en annan hand än din egen lyftas framför dina ögon – vilken hand är då din? Låt dina sinnen rubbas med hjälp av teknik och väcka frågor om kroppslighet, individ, kollektiv och den virtuella verklighetens potential.

Under hösten arrangerar Bombina Bombast i samarbete med Inkonst även filmkvällar med VR-film. har du möjlighet att uppleva VR-verk av filmskapare och konstnärer från olika delar av världen.

Begränsat antal platser per föreställning
Bombina Bombast (SE) är ett teater- och filmkompani baserat i Malmö under ledning av Emma Bexell och Stefan Stanisic och är kända för att blanda VR med scenkonst och platsspecifik interaktion.

Makropol (DK) är en filmstudio baserad i Köpenhamn under ledning av Johan Knattrup Jensen och Mads Damsbo kända för bland annat det banbrytande VR-verket The Doghouse.

Koncept: Bombina Bombast & Makropol | På scen: Svante Back, Emma Bexell | Text & regi: Stefan Stanisic, Emma Bexell, Johan K Jensen | Producent: Mads Damsbo, Nanna M Madsen, Catrine Bek | Med stöd av: Statens Kunstråd, Nordisk Kulturfond, Kulturbryggan | Utvecklat med: Inter Arts Center