fbpx
Inkonst

12/12
Civil Rights Defenders

Rapport om etnisk profilering.

“Jag har det senaste året rest fem gånger till Bryssel via Bromma. Jag blir stoppad varje gång. Och måste gå in i ett rum så att de ska kontrollera hijaben. Varje gång. Fem gånger! Det kan inte vara en slump”

I mitten av december lanserar Civil Rights Defenders, i samarbete med Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, Slumpvis utvald – en vetenskaplig studie om relationen mellan polisens brottsbekämpande arbete och människors etnicitet.

För många människor hör det till vardagen att stoppas och misstänkliggöras av polisen endast på grund av att de har ett utseende som kan kopplas till en viss etnisk grupp eller religion. Erfarenheter som i längden riskerar att skapa och spä på ett misstroende mot myndigheten, med allvarliga konsekvenser som följd.

Frågan om etnisk profilering fick mycket uppmärksamhet 2013 i samband med polisens inre utlänningskontroller, Reva, som genomfördes vid tunnelbanan i Stockholm. Det uppmärksammades även stort i samband med DN:s avslöjande om polisens register över romer och under Husbykravallerna. Men trots att ämnet ofta varit föremål för debatt har det saknats systematisk forskning kring hur profilering används för att bekämpa brott och hur det upplevs av den som blir föremål för den.

Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Inkonst, Malmö
Anmäl dig här!

Program

18.00 – 18.15 Mingel
18.15 – 18.30 John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders välkomnar och berättar om arbetet mot etnisk profilering. Civil Rights Defenders har bland annat drivit fallet om polisens register över romer och vann mot staten i Hovrätten tidigare i år.
18.30 – 18.40 Kortfilm av filmkollektivet Recapto Media.
18.40 – 19.40 Panelsamtal. Rapportförfattaren Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi på Stockholms universitet, presenterar slutsatserna från rapporten Slumpvis utvald – ras-/etnisk profilering i Sverige. I panelen deltar även representant från polisen och Nicolas Lunabba (verksamhetsledare på Helamalmö). I hans arbete med ungdomar stöter han ofta på vittnesmål om polisbemötande som varit stigmatiserande och ibland även våldsamt. Moderator: Katri Linna, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.
19.40 – 20.00 Diskussion och frågor.

Illustration: Ossian Theselius