fbpx
Inkonst

8/9
The Conference: (Un)planned culture

Seminarium om den alternativa kulturens kraft

Berlinklubben Tresors grundare, Dimitri Hegemann, talar om ”The Power of forgotten Spaces” eller vikten av alternativ kultur för levande städer i framtiden, följt av en paneldiskussion modererad av Mathias Holmberg från White Arkitekter. Seminariet följs av the Conference officiella avslutningsfest med danska DJ-kollektivet Apeiron Crew och finska electro liveakten Mono Junk.

Dimitri Hegemann är mest förknippad med legendariska technoklubben Tresor i Berlin som han grundade 1991, men är också en känd kulturaktivist och organisatör. Utifrån sina erfarenheter från Berlin kommer Dimitri prata om vikten av alternativkultur för en stads liv och utveckling samt kraften i användandet av bortglömda lokaler. 

Städer utvecklas och förändras över tid och varje ny generation sätter sin egen prägel på stadens gestalt, dess arkitektur och kulturella liv. De här förändringarna skapar mellanrum där experimentell kultur och nya innovativa rörelser kan uppstå, strömningar som städerna söker att styra för att attrahera ”rätt” sorts människor, affärsliv och uppmärksamhet. Kultur kan vara ett viktigt verktyg för att uppnå mer rättvisa och diversifierade städer, samtidigt som kultur också har blivit en vital del av strategiskt stadsplanering. Hur mycket utrymme finns det i ett allt mer ”kulturellt planerat” urbant landskap för dessa luckor att uppstå där alternativ- och kontrakultur tillåts flöda fram? Och vilken roll spelar dessa alternativa kulturströmningar för en stads utveckling i förhållande till offentliga kulturinstitutioner? 

Paneldiskussion
Dimitris presentation följs av en paneldiskussion med deltagare från det lokala kulturlivet modererad av Mathias Holmberg från White Arkitekter. Temat för diskussionen kommer att vara hur de frågor som Dimitri lyfter kan appliceras på Öresundsregionens kulturliv och de förutsättningar som finns här.

Panel:
Dimitri Hegemann, Tresor
Signe Brink Pedersen, Roskilde Festivalen
Frida Trollmyr, kommunalborgarråd (S) med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa i Malmö
Elof Hellström, Cyklopen
Nicklas Johansson, NGBG, Malmö stad

Seminariets fokus
Hur kan olika generationer och idéer få utrymme att experimentera och utvecklas i dagens och morgondagens städer?
Vilken roll spelar alternativ kultur i relation till offentliga kulturinstitutioner?
Hur kan konst och kultur fungera som en katalysator och inspiration för urbant liv och utveckling?

Seminariet följs av the Conference officiella avslutningsfest med danska DJ-kollektivet Apeiron Crew och finska electro liveakten Mono Junk.

The Conference
The Conference is a two day event on September 4-5th in Malmö that explores complexity and trends in the digital world. They invite speakers from all over the world representing a wide range of disciplines. The sessions are carefully curated to help you connect the dots between the widespread topics. Think of it like your favorite arts museum. Between September 2-8, there are also workshops, masterclasses and festivities organized by the Malmö community in collaboration with the Conference.

Arrangörer
Inkonst, the Conference & White Arkitekter