fbpx
Inkonst

8/9
“Det nya normala?” – Del 3

Skånes kulturchefer tar sig an framtid och pandemi i ett livesänt samtal

Vi bjuder in till den tredje delen av vår livesända samtalsserie från Inkonst, den här gången med Skånes kulturchefer.

Den här gången frågar vi oss: Väntar kulturlivet egentligen på godot?

Sommaren kom och gick, krisstödet fördelades. Nu börjar en kulturhöst som är osäker och otydlig. Är åtgärderna ett lappverk av hastiga insatser? Blir det tillåtet med arrangemang upp till 500 personer? Ska det vara två meter mellan besökarna eller bara en armlängd? Hur ska kulturlivet tänka långsiktigt när WHO:s chef säger att han hoppas att pandemin är över om två år? Välkomna till ett samtal med kulturcheferna i Region Skåne och Malmö stad om kulturens framtid på kort och framför allt på lång sikt.

Medverkande:
Gitte Wille, kulturchef Region Skåne
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör Malmö stad

Moderator:
Chris Schenlaer, verksamhetsledare Inkonst

Debatten streamas på tisdag den 8/9 kl 19.00-19.45 på vår Facebook och Youtube.