Inkonst

27–28/8
gravity and graves – Johanna Malm, Ruby Nilsson and Christoffer Lloyd

Filosofisk föreställning om tiden och nuet.

Det hela liknar Sisyphos. She-syphos.

Teater som konstform hyllas ofta för sitt intensifierade nu, teatersituationens förgänglighet blir en källa till värde, en air av exklusivitet. I gravity and graves förstås denna flyktighet som djupt bekymmersam. För, när saker påbörjas tenderar de att ta slut. Föreställningens början är oundvikligen en rörelse mot slutet. En födsel är, när allt kommer omkring, vägen till döden. I detta kronofobiska landskap börjar vi.

gravity and graves är ett polyfont solo som betonar scenen och kroppen som platser genomsyrade av förgänglighet. Detta förkroppsligas i en feminin varelse, en “hon” på gränsen till mani, nostalgisk över en tid och kropp som inte längre är (som kanske aldrig har varit). Hon vet: tid är inget för flickor. Hennes kropp: en konstant ström av dåliga nyheter, en oupphörlig gotisk berättelse. Om hon bara visste hur hon ska röra sig genom tiden utan att röra sig med den!

gravity and graves kommer inte finnas kvar. Det enda vi kan lova är att vid föreställningens slut kommer tid att ha passerat.

Johanna Malm är skådespelare och teatermakare med bas i Malmö. Hon har skapat verk som RÅTTMÅNADEN (2020), TEOTWAWKI (2019), uh-tenn-shuhn (2018) och A Map to Get Lost (2017). Hennes verk stammar från ett ambivalent band till teater och sociala och estetiska regler. Genom att bjuda in element från koreografi, popkultur, litteratur och bildkonst sträcker hon ut teatern och hänger sig åt den. Hemsida: www.johannamalm.com

Ruby Nilsson arbetar i gränslandet mellan bildkonst, teater och koreografi med text och performance som främsta medium och utgångspunkt för sitt konstnärliga undersökande. Tematiskt kretsar hennes arbeten ofta kring estetiska och politiska frågeställningar om hur något berättas och vilken röst som äger rätten till en “berättarröst”.

Koncept, regi, på scen: Johanna Malm | Koncept, text, dramaturgi: Ruby Nilsson | Ljus- & ljuddesign, musik: Christoffer Lloyd | Musik: Mattias Malm | Producerad av Interrim AB | Med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Göteborg Stad