fbpx
Inkonst

5–6/4
Tlön “Human Life Center: Dreaming, Trauma and Seeds (for futures to come)”

Två dagar av konst, forskning och drömmar om framtiden

Efter förra årets succé öppnar performancekollektivet Tlön åter sitt center för kreativa tankar och praktiker utöver det vanliga, denna gång med siktet inställt på framtiden.

Under två dagar förvandlas Inkonsts blackbox till ett symposium där drömmande tas på allvar. Traumaspecialister, framtidsforskare och inbjudna konstnärer ingår tillsammans med publiken i ett experiment där visioner om framtiden blandas med verktyg för att öppna upp fantasin.

Human Life Center (Dreaming, trauma and seeds for futures to come) är en tid och en plats som ger utrymme att uppleva vad som skulle hända om vi hade mod, fantasi och vilja att föreställa oss nya slags framtider. Om än bara för ett ögonblick.

****

PRAKTISK INFORMATION
Varje dag är uppdelad i två block, Block B och Block X. Under fredagen ligger fokus på presentationer och under lördagen på metoder och användning av de tankar och idéer som tagits upp under fredagen. Du är välkommen på en eller båda av dagarna, du behöver inte ha deltagit under fredagen för att komma på lördagen.

Insläpp fredag: 16.00-16.30 (Block B) och 19.00-20.00 (Block X)
Insläpp lördag: 15.30-16.00 (Block B) och 19.00-20.00 (Block X)
Det går alltså INTE att komma in under pågående block, dörrarna är endast öppna på dessa tider.

BLOCK B
I Block B utforskas framtiden som ett forskningsobjekt i sig. Genom exempel från futorologi, framtidsforskning, spekulativ design och non profit busness, förser det här här blocket med verktyg för att öppna fantasin för vad vi ännu inte kan se.

Medverkande
Nonhuman Nonsense [Sverige/Tyskland] – en forskningsdriven designduo som arbetar i korsningen av konst, vetenskap, filosofi och teknologi. 

Isabelle Vuong |Schweiz/Tyskland] – Producent och kurator som avslutar sin masters i Future Studies (futurologi, eller framtidsforskning) på Freie Universität i Berlin. Isabelle kommer dela med sig av en överblick av Future Studies, vilket inkluderar en historia av framtiden och en en praktisk övning i hur man kan förändra narrativen man använder både för historian och framtiden.

Melanie Rieback [USA/NL] är en amerikansk hacker och entrepenör som har startat världens största icke- vinstdrivande datasäkerhetsföretag. Hon är på Human Life Center för att dela med sig om praktiska verktyg för att skapa sitt eget icke-vinstdrivande företag, i vilket fält det än kan vara. Och vilken del det kan ha i att påverka framtidens ekonomi.

BLOCK X
I Block X dyker vi in i den kroppsliga inverkan på ideologier, i privilegiers baksida, och hur man använder det för positiv förändring. Och vad all form av aktivism har att lära från samtida forskning i neurologi.

Medverkande
Dr. TC Smith [UK] & Herald lomo Thompson |USA]– TC är en psykoterapeut specialiserad i komplext trauma, bosatt i London. Herald arrangerar arbetar med i universitet och skolor i New York City där hon arrangerar workshops i hur vithetsprivilegium kan användas för att skapa positiv förändring. TC kommer dela med sig av en performance som är baserad på hennes doktorsavhandling.

Neha Spellfish [USA] & Jedda Star [Australien] Neha är ljudartist, hacker och researcher inom relationen mellan neurologi och läkning av trauma. Jedda arbetar med trauma inom familjer, oftast med australiensk ursprungsbefolkning, ungdomar och HBTQ-peresoner. Tillsammans kommer de arrangera workshops i hur man kan använda samtida forskning i neurologi för att förstå vilken typ av aktivism som har en pragmatisk, effektiv effekt på så kallade meningsmotståndare.

****

Tlön är ett malmöbaserat performancekollektiv som skapar interaktiva upplevelser i gränslandet mellan konst och ritual. På Inkonst har de tidigare presenterat Human Life Center: Learning by Love making, samt ett antal klubbkvällar.  

Av och med: Tlön; Tom Oliver Jacobson, Ina Sandbacka, Adrian Kautsky | Medverkande konstnärer:Dr. TC Smith, Melanie Rieback. Nonhuman Nonsense (Leo Fidjeland & Linnea Våglund), Neha Spellfish & Jedda Star, Isabelle Vuong, Laura Lomo Thompson | Ljuddesign:Diane Assiri, Jenny Ames, Maria SamyWeisha | Med stöd av: Malmö Stad & Region Skåne.