Inkonst

30/1
Jazz i Malmö

Svensson, Wättring, Bergström och Danemo

Peter Danemo har satt ihop en ny spännande grupp – Staffan Svensson, Malin Wättring, Magnus Bergström och Peter Danemo – och skriver följande:

”Jag och trumpetaren Staffan Svensson har en lång musikalisk historia tillsammans. Staffan har varit med i de flesta av mina projekt och grupper sedan 90-talet. Vi bestämde oss för att sätt ihop en liten grupp. För att få en så öppen klang som möjligt i musiken bestämde vi oss att inte ha något ackordinstrument med.  Jag hade hört Malin Wättring på CD och tyckte mycket om hennes sätt att både skriva och spela och tänkte att hon skulle passa fint tillsammans med mig, oss. Staffan nämnde basisten Magnus Bergström, jag lyssnade på honom och blev väldigt förtjust i hans stora klang och fina spel. Vi kommer att spela musik av mig och Malin. Korta kärnfulla kompositioner med stora öppna ytor är basen för vår musik.”

Staffan Svensson – trumpet

Malin Wättring – saxofon

Magnus Bergström – bas

Peter Danemo – trummor

Klubbhäng! På våra konserter på Inkonst bjuder alltid en Dj på intressanta vax.