fbpx
Inkonst

19/9
Latinamerika i fokus: Det nya läget

Föreläsning med Emir Sader

Med fokus på det politiska klimatet i Latinamerika bjuder L.I.F in till en föreläsning med sociologen och statsvetaren Emir Sader.

Latinamerika går in i ett nytt politiskt läge efter maktskifte i regeringar och parlament, där maktgrupper använder sig av media och rättsväsendet för sina egna intressen och skapar instabilitet. Folkrörelser som tidigare hade lyckats driva fram samhällsförändringar som i sin tur lett till fattigdomsminskning och demokratiseringsprocesser försvagas och blir ännu en gång mål för hot och förtryck. Statsvetaren och debattören Emir Sader föreläser om den nya situationen, konsekvenser och perspektiv med fokus på Brasilien.

Emir Sader är statsvetare och sociolog; Professor emeritus i Statsvetenskap vid São Paolos Universitet; akademiker vid Rio de Janeiros Universitet; grundare till World Social Forum i Porto Alegre, samt medlem i Latin American Social Science Research Council (CLACSO). Numera är han också rådgivare till UNESCOs projektet MOST (Management of Social Transformations (MOST) Programme).

Sedan år 2003 arrangeras Film-och Kulturfestivalen Latinamerika i Fokus i Malmö. Tanken är att visa en annan bild av Latinamerika än den som oftast syns i media och att lyfta fram film som vanligtvis inte kommer till svenska biografer. Utöver film arrangerar vi föreläsningar, paneldebatter och öppna samtal kring aktuella teman och sociopolitiska frågor relaterade till kontinenten.

Föreläsningen kommer att hållas på spanska och tolkas till svenska.

Arrangör
Latinamerika i fokus
Med stöd av
Latinamerikagrupperna

  • 19/9 2016
  • 18.15 start 18.30
  • Gratis