fbpx
Inkonst

13/8–11/9
Leif Holmstrand “Perilous Party” (utställning)

Virkning, sopor och kluriga objekt i ett osäkrat queert rum av Malmös bästa konstnär.

Attend a perilous party. Or, better yet, organize a perilous party. See to it that you are the only human being present. Do not be mortal, avoid the afterlife. Enjoy the burning of the rainbow flag, while sorrow lingers. Enjoy shadows and happy ghosts. There will be sculptures and images. Do not obey them, but listen carefully. Incorporate their stories and interactions with your everyday life as a true queer vessel should. Be happy and sad. Look at crocheting fingers and a half-male priestess building a misguided lover out of garbage and waste. Someone will sing. Someone will give you glimpses of perverted, loving life between 1997 and 2021. You are welcome

Perilous Party rör sig i ett uppluckrat och osäkrat queert rum. Misslyckade nätgräl om regnbågsfolk vs. surrogatmödraskap varvas med mystiska, trefotiga turister från en annan värld och sorgligare sortens svärtade regnbågsflaggor.

Leif Holmstrand arbetar genreöverskridande och mångstämmigt: textila tekniker, sopor och avfall går hand i hand med ljud, text, film, aktion och skulptur. Det könsöverskridande och ickestraighta är ständiga teman.

Leif Holmstrand, född 1972, är konstnär, författare och musiker. Denna rastlösa praktik har sina rörliga rötter i ickestraight historieskrivning, och växer fram som en drömartad men kroppsligt påtaglig verklighetsupplösning. Happenings och performanceverk är viktiga uttryck, men rekvisitan och resultatet, i form av fysiska, skulpturala objekt, bär samma tyngd. Gränsöverskridande arbeten där text, bild, föremål och ljud samverkar, tar större och större plats i Holmstrands konstnärsskap, även om renodlade utsagor ser ut att dominera. I år är han bland annat aktuell med diktsamlingen ”Den fornegyptiska familjesolen” som ges ut av Pequod Press.

Tack till Malmö Konstmuseum för lånet av filmen “Sunday Morning Cranium Anus”.

ÖPPETTIDER
Varje onsdag och torsdag 17.00–19.00, utställningen kan även ses när Inkonst är öppet för andra programpunkter, men det kan då ibland krävas separat entré.
Fri entré, drop in