Inkonst

13/2
Magiska möjligheter

Harry Potter som ett verktyg för att belysa demokrati, mänskliga rättigheter och kulturmöten i skolan

Inför föreställningen Libby Norman “Breaking up with J.K. Rowling” den 14–15 februari bjuder Inkonst in till föreläsning på Harry Potter tema med forskaren Malin Alkestrand.

Harry Potter-böckerna har sålt i mer än 450 miljoner exemplar världen över och det finns åtta filmer baserad på de sju Harry Potter-romanerna. Utöver detta har Harry Potter-universumet under de senaste åren fortsatt att växa i och med pjäsen”Harry Potter och det fördömda barnets” premiär i London 2016, publiceringen av pjäsmanuset samt de två Fantastiska vidunder-filmer som hade premiär 2016 respektive 2018. I Malin Alkestrands föreläsning presenterar hon hur Harry Potter kan användas i skolans undervisning om värdegrundsfrågorna demokrati, mänskliga rättigheter och kulturmöten. Alla lärare på grundskolan och gymnasiet måste ta upp dessa frågor i sin undervisning, oavsett ämne, men det finns inga riktlinjer för hur detta ska gå till.

Alkestrand argumenterar i sin avhandling ”Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete”, utgiven av Makadam förlag 2016, för att fantasylitteratur lämpar sig speciellt väl för detta. I fantasy gestaltas världar som skiljer sig från verkligheten genom dess övernaturliga inslag. Samtidigt kan dessa världar förstås som en kommentar till verkligheten som kan problematisera exempelvis maktfrågor. Föreläsningen ger exempel på hur detta gör Harry Potter-serien speciellt lämplig både för skolans värdegrundsarbete och för läsare som intresserar sig för maktfrågor. Den tar också upp några omdebatterade ämnen i pjäsen och den nya filmserien för att illustrera behovet av att ställa kritiska frågor till Harry Potter-fenomenet.

Malin Alkestrand disputerade 2016 på en avhandling om hur fantasylitteratur, däribland Harry Potter-böckerna, kan användas i skolan för att belysa demokrati, mänskliga rättigheter och kulturmöten. Hon är nu verksam vid Linnéuniversitetet där hon undervisar om barnlitteratur och Harry Potter. Alkestrand har även författat två artiklar om maktrelationen mellan barn och vuxna i teaterpjäsen Harry Potter och det fördömda barnet (2016).