fbpx
Inkonst

12/12
Malmötxt 18

Uppläsningar och öppen scen

Den artonde upplagan av MALMÖTXT bjuder på uppläsningar av Susan Howe, Ann Jäderlund och Imri Sandström. Som vanligt är det också öppen scen.

Imri Sandström (f. 1980) är en svensk konstnär, författare, forskare och lärare, uppväxt i Umeå och skogslandskapet kring Lycksele. Hon disputerade tidigare i år med avhandlingen ”Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times” inom området litterär gestaltning. I avhandlingen läses Västerbottens och New Englands historier och litterära språk genom varandra, tillsammans med texter av Susan Howe. Forskningen frågar vilka aspekter av områdenas historier och språk som framträder när de läses genom varandra och i relation till Howes texter. Kan dessa aspekter läsas och skrivas som samfällda resonanser? I så fall, vad karaktäriserar dessa och vad förändras när de medieras och framförs?
Genom konstnärliga litterära metoder som inbegriper performance-skrivande, översättande skrivande och ordvitsande, skrivs regionernas kors och tvärs-resonerande textualiteter diffraktivt igenom. Med ett hopp om att oroa (unsettle) nybyggarkoloniala historiska språkligheter, söker arbetet att lyssna till och att skriva inom det otysta. Imri Sandström kommer, förutom att läsa ur sitt eget projekt, att ge en introduktion till Susan Howes författarskap och föra ett kort samtal med Howe.

Susan Howe (f. 1937) är en amerikansk poet och litteraturteoretiker från Boston, Massachusetts. Hon är nära förknippad med de så kallade L=A=N=G=U=A=G=E-poeterna. Hennes verk klassas ofta som postmodernistiska på grund av hur de utvidgar traditionella föreställningar om genrer som skönlitteratur, essäistik, prosa och poesi. Många av Howes böcker är skiktade med historiska och mytologiska referenser och framställda i okonventionell form. Om man googlar ”susan howe” finner man bland sökresultaten bilder på hennes egendomliga dikter, textkomposter, glitchiga textuella smältdeglar. Hennes poesi innehåller lyriska ekon av ljud och ändå utan fasta metriska mönster eller konventionella poetiska rimscheman. Tillsammans med experimentalmusikern David Grubbs har hon släppt tre album där fragmentiseringen i Howes dikter bryter fram till ljudet av instinktiv ambientmusik. Susan Howe kommer, förutom att läsa sin egen poesi, att föra ett kort samtal med Imri Sandström.

Ann Jäderlund (f. 1955) är en av våra främsta lyriker, som med sina diktsamlingar har väckt debatt och gjort ett starkt avtryck i den svenska poesin. Hon debuterade 1985 med diktsamlingen ”Vimpelstaden” som utgår från Wittgenstein och Lucretius. Sedan dess har hon utgivit ytterligare tio diktsamlingar, två barnböcker, skrivit dramatik och översatt bland andra den amerikanska poeten Emily Dickinson. Hon har konsekvent följt en egen linje: hon låter inte bara orden ha de innebörder de har i vardagsspråket, genom att låta språket sjunga avvinner hon orden nya och hemlighetsfulla betydelser. Rytmen är viktig i hennes dikter och hon dröjer gärna vid vissa ord som vartefter får starka laddningar. En introduktion till hennes författarskap finns i Åsa Beckmans ”Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter” från 2002. Hösten 2019 är Jäderlund aktuell med diktsamlingen ”ensamtal” som utgår från hennes läsning av brevväxlingen mellan poeten Paul Celan och författaren och kritikern Ingeborg Bachmann.

Stafettuppläsning
Anmälan sker via mejl till malmotxt@gmail.com

Öppen scen
Anmälan sker via mejl till malmotxt@gmail.com

Arrangör
Malmötxt
Evenemanget möjliggörs med stöd från Malmö stad och Kulturrådet.