Inkonst

11/2
Malmötxt presenterar: AVTALET

Malmös litteraturvärld har slagit sina huvuden ihop för att presentera ett mångförgrenat svar på Tidöavtalet. Det blir en helkväll av läsningar, samtal, ljudverk, specialskrivna texter, workshops, dragshow och quiz i motståndets tecken.

[…] provokativa åtgärder […] som hotar rättsstatens och samhällets fundament […] om ytterligare skärpningar […] en tydlig instruktion att inhämta och beakta synpunkter från näringslivet […] för att kunna döma fler […] så kallat mellantvång […] med utvidgad verktygslåda […] i skärpande riktning […] kriminalisering av deltagande […] och samröre med […] de s.k. osjälvständiga […] bör dock förustättningarna inskränkas ytterligare […] de gränser som idag uppställs ska ses över […] det ska vara straffbart […] att på en viss geografisk plats söka […] mönsterbrytande åtgärder […] Ytterligare restriktioner ska utredas.

Fem månader efter valet presenterar Malmös litteraturvärld ett mångförgrenat svar på Tidöavtalet. Lyrikvännen, Malmötxt, Page 28, Kontext och Ordkonst har slagit sina huvuden ihop för att presentera AVTALET – EN FULLSTÄNDIG OCH GENOMGRIPANDE ÖVERSYN. Det blir en helkväll av läsningar, samtal, ljudverk, specialskrivna texter, workshops, dragshow och quiz i motståndets tecken. Som vanligt blir det även öppen scen, där samtliga bidrag omedelbart inlemmas i Sveriges Officiella Litteraturkanon.

Kvällens program presenteras efter hand.

Vill du läsa på den öppna scenen? Vi har platser kvar. Maila scen@malmotxt.se för anmälan.

Evenemanget genomförs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturrådet och Svenska Akademien.