fbpx
Inkonst

7/6
MALMÖTXT x Textival: Inkonst

Under våren 2023 bjuder MALMÖTXT tillsammans med Västra Götalandsbaserade Textival in till programserien Fauna där vi kommer anordna fem event utspridda på olika platser i Skåne och Västra Götaland.

Genom att varva etablerade författare med nya röster hoppas vi kunna visa på den litterära mångfald som finns i båda regionerna. När olika röster och uttryck möts och sammanflätas till något nytt öppnar vi upp för en gemensam, interregional kulturplattform. För att ge utrymme åt mindre etablerade litteraturscener och välkomna publik från hela regionerna kommer evenemangen att äga rum på olika platser runtom i regionerna, såväl i mindre orter som i Malmö och Göteborg.

Det femte och avslutande evenemanget anordnas på vår hemmascen på Inkonst. Under kvällen kommer det att bjudas på läsningar av författare från de båda regionerna, och ett samtal med utgångspunkt i hur det är att verka som litterär person i respektive region. Samtalet kommer att modereras av poeten Merima Dizdarević. Håll utkik i eventet för presentationer av våra inbjudna författare.

Vill du läsa på den öppna scenen? Maila scen@malmotxt.se för anmälan!

Programserien arrangeras med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Svenska Akademien och Västra Götalandsregionen.