Inkonst

28–29/9
Memory Wax “Andas”

Om att börja om på nytt, skala av och vistas i det som är

En intensiv dansföreställning som drar in publiken i ett rytmiskt spel om närvaro och spänning. Memory Wax går tillbaka till sina rötter och gräver fram ett nät av hemligheter, poesi och minnen bland rörelser och ljudlandskap.

När Ingmar Bergman skrev manuset till Persona var han mycket sjuk och gjorde det för att han, som han själv uttryckte det, “behövde träna handen”. I processen var han tvungen att skala bort allt som inte var absolut nödvändigt för att berättelsen skulle ta form och han insåg att det viktigaste för hans filmskapande var rytmen – i en dialog, en bild, en rörelse, en relation.

Med utgångspunkt i Bergmans förhållningssätt till sitt skapande har Memory Wax byggt upp en föreställning kring rytmen i rummet och i rörelsen. I Andas möter vi en kropp som utforskar nuet – vad det innebär att stanna upp och vara kvar i det som är, att töja ut gummibanden mellan ögonblicken. Ett rum som förtätas med ljus och ljud, en andlös spänning mellan dansare och åskådare. Vad kan den intensiva och intima relationen mellan skapande människor göra med minsta möjliga medel? Förflytta ett helt rum? Få dig att dra efter andan, utan att du kan sätta fingret på varför?

https://vimeo.com/231358594

Memory Wax (SE) är ett Malmöbaserat danskompani som jobbar med ett starkt visuellt uttryck och ett avskalat, teatralt rörelsespråk som grundades 2004 av Miguel Azcue och Johanna Jonasson. Sedan dess har de skapat ett flertal verk för barn, ungdomar och vuxna som presenterats lokalt, nationellt och internationellt.

Koreografi: Johanna Jonasson & Miguel Azcue | Dans: Johanna Jonasson | Musik: Johannes Burström | Ljusdesign: Stefan Bolliger | Tekniker: Imre Zsibrik