Inkonst

15–16/7
Nya Rörelsen ”Not Visible / Visible”

En dansföreställning om synlighet med ungdomar

I Not Visible / Visible arbetar medlemmar i Nya Rörelsen med unga som flytt till Sverige och svenska ungdomar i Skåne. Projektet handlar om vad “synlighet” (visibilty) betyder för unga människor med vitt skilda bakgrund och erfarenheter, och sammanför dessa personer så de kan dela sina berättelser med varandra och publiken för att bygga broar över sådant som kan splittra samhället i minoriteter.

Föreställningen är gratis, men du behöver anmäla dig här:
Anmälan 15 juli
Anmälan 16 juli

Nya Rörelsen söker med dansens språk efter en gemensam röst för dessa berättelser, och ger unga människor en trygg miljö att utforska sin kreativitet och få en plattform att prata om sin verklighet genom många olika uttryck.

Projektledare: Graham Adey | Koordinator/medarbetare: Atoosa Farah | Konstnärliga samerbetspartners: medlemmar i Nya Rörelsen
 | Produktion: Eliana Oikawa | Samproduktion: Inkonst | Med stöd av: Sommarscen Malmö

Arrangör
Nya Rörelsen