Inkonst

16–18/5
Ofelia Jarl Ortega “StM”

Nykläckt föreställning av Malmös favoritkoreograf

I StM är gränsen mellan performer och åskådare inte en skiljelinje utan en öppning. Här är gränslandet en ömsesidig plats för att tala om det undflyende. Det är en plats som pulserar, ger vika och ger betraktarens blick en kropp.

StM är ett solo och det senaste verket i en serie där Ofelia Jarl Ortega undersöker blickens dramaturgi som koreografiskt material, och där dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet. I StM närmar hon sig ämnet från den singulära kroppen, och bekräftar blickens potential som maktverktyg.

https://youtu.be/R61Vk6MK4EM

Ofelia Jarl Ortega är koreograf och performer med bas i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik. Hon har en masterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm och hennes arbeten har visats på bland annat ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Inkonst (Malmö), Dansstationen (Malmö), Les Urbaines (Lausanne) och Manifesta11 (Zürich). Hon mottog Young Choreographers’ Award vid den internationella dansfestivalen ImPulsTanz i Wien 2018, för sitt senaste verk “B.B.”.

Koncept, koreografi, musik, dans: Ofelia Jarl Ortega  | Kostym och scenografi: Ofelia Jarl Ortega | Ljus: Christoffer Lloyd och Ofelia Jarl Ortega | Dramaturg: Frida Sandström | Rådgivning musik: Tami T | Fotograf: Sebsatien Verdon | Samproduktion: Inkonst, MDT (Stockholm), Arsenic, Centre d’art scénique contemporain (Lausanne).  | Residens: Arsenic, Centre d’art scénique contemporain (Lausanne), Danscentrum Syd (Malmö).  | Med stöd av: Kulturrådet.  | Del av Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022) supported by the Creative Europe programme of the European Union.