fbpx
Inkonst

10/10
Rytm und Pandemi

En exklusiv eterisk mini-festival med eklektiskt elektroniskt fundament, pendlande mellan det norrskenslikt skira och det skitigt blytunga

Live: SINGULAR + 55 CANCRI e + SOLAR
Video: ALEXANDER HÖGLUND
Projektion: SOFIA PALM
DJ: PLURAL

Singular, stundom kallad Malmös Nils Frahm, samlar en mäktig stjärnkonstellation av musiker som glider kaleidoskopiskt in, ur och genom kvällen. Tillsammans med videomästaren Alexander Höglund och projektionsekvilibristen Sofia Palm skapar de en förvillande eklektisk och eteriskt unik upplevelse.
55 Cancri e med sin bräckliga stämma och melankoliskt processade gitarr, SOLAR med sin bombastiska Stranger Things-drive. Och så givetvis Singular med sitt piano och singulära musikmaskineri.
För kvällens soniska upp- och nedvarvning står den gäckande DJ Plural.
Hur denna till synes magiskt muterande multikonstsalong kommer te sig är omöjligt att fullständigt förutspå. Bara de som upplever den kommer få veta.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner för att säkerställa en trygg miljö på våra arrangemang.