fbpx
Inkonst

25/11
Inställt | Shako Mako: Stella Chiweshe

Zimbabwiska drottningen av mbira i en intim konsert

Tyvärr är denna konsert inställd pga corona och nuläget i Europa som gör det svårt för internationella artister att resa till Malmö.

This concert is cancelled due to corona and the current situation in Europe which makes it difficult for international artists to travel to Malmö.

Her Majesty – The Queen of Mbira – as Stella Rambisai Chiweshe is affectionately called, is the first female artist who gained prestige and recognition in a music tradition dominated by men: Mbira music – known as the backbone of Zimbabwean music.

She has been active since the early 70s, where she as a young woman played illegal gatherings in colonized Zimbabwe. Breaking both colonial laws and cultural taboos.
In the 50 or so years since she has never swayed, but only kept pushing boundaries as well as introduced mbira music in an occidental context.

Now having passed 70, Stella is undoubtedly a legend in the truest sense, both musically and politically.

It is a true honour to house her at Inkonst.

///

Stella Rambisai Chiweshe kallas inte Hennes majestät Drottningen av Mbira utan orsak. Hon är den första kvinnliga artisten som nått både erkännande och prestige i den annars mansdominerade musiktraditionen som finns kring det klassiska instrumentet mbira, ryggraden i zimbabwisk musik.

Stella lärde sig spela mbira redan på 60-talet då instrumentet endast spelades av män och spenderade sitt 70-tal på olagliga sammankomster i det koloniserade Zimbabwe. Redan som ung kvinna bröt hon alltså både mot koloniala lagar och kulturella tabun för musikens skull.

Under de 50 år som gått sedan dess har hon fortsatt bryta gränser och introducera mbiramusik i nya sammanhang som den västerländska kontexten. Hennes majestät Drottningen av Mbira, som nu är över 70 år gammal, är definitionen av en musikalisk och politisk legend och det är en ära att få ha henne på Inkonst.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner för att säkerställa en trygg miljö på våra arrangemang.