Inkonst

21–23/5
Shirley Harthey Ubilla “Abject of Desire”

Ett normkritiskt primalvrål om lesbiskhet och rasifiering i VR

I detta danssolo av JUCK-medlemmen Shirley Harthey Ubilla väcks frågor om voyeurism och begär. Pga pandemin visar vi föreställningen i VR.

VR-föreställningen visas för 4 personer åt gången i Inkonsts Blackbox; på samma plats där föreställningen spelades in. När publiken sätter på sig sina VR-hjälmar transporteras de till föreställning, i full 360-upplevelse.

I föreställningen porträtteras ett agentskap som ständigt förhåller sig till motsägelsefulla processer. Genom att göra en “annanhet” vill Ubilla styra voyeurens blick som här blir spegeln av subjektet. I strävan efter ägandet av jaget förkroppsligas det köttsliga begäret genom förlängningar och förskjutningar av det annars avskydda. I detta verk riktas fokus på frågor rörande lesbiskhet och rasifiering.

Abject of Desire är Ubillas första soloverk. Föreställningen hade premiär på Dansens Hus i Stockholm, hösten 2018.

ABJECTION refers to the human reaction (horror, vomit) to a threatened breakdown in meaning caused by the loss of the distinction between subject
and object or between self and other”
DESIRE is to want something strongly. A wish or craving. A large, desperate feeling or need. To express a wish; request. Sexual appetite; lust.”

Shirley Harthey Ubilla är en Stockholmsbaserad performancekonstnär, dansare och koreograf vars arbete tar avstamp dels i streetdance som genre och tradition, dels i en teoretisk inriktning om samtida performancekonst. Hennes konstnärskap genomsyras av frågor om genus, vithet, feminism och intersektionalitet.
Ubilla är en av medlemmarna i den uppmärksammade och kontroversiella dans- och performancegruppen JUCK, som arbetat med bland andra Cleo, Tami T, Silvana Imam och Beatrice Eli, och uppträtt på såväl Melodifestivalen som Rosenbad.
Under våren 2017 medverkade Ubilla i uppförandet av Marina Abramovićs Freeing series och Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful på Moderna Museet i Stockholm.
Shirley Harthey Ubillas instagram

Idé & koncept: Shirley Harthey Ubilla & Hanna Kisch | Koreografi: Shirley Harthey Ubilla | Kostym & scenografi: Hanna Kisch & Nina Johansson | Perukmakare: Jessica Hedin | Musik & ljuddesign: Maya Lourenço | Ljusdesign: Angela X | Konstnärlig rådgivning: Halla Olafsdottir | Med stöd av: Konstnärsnämnden | I samarbete med: Dansens Hus, Stockholm

VR-inspelning: Bombina Bombast
VR-film producerad: Inkonst

Föreställningen är ca 60 min och visas i VR, på samma plats där föreställningen spelas in: i Inkonst Black Box.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner för att förhindra smittspridning på våra arrangemang. Därför visar vi denna föreställning i VR och för endast 4 personer i publiken samtidigt.