Inkonst

10–11/9
Delighthouse and the Dark Room – Sindri Runudde

Humor och melankoli i dans skapad av ljud och lyssnande.

I koreografen Sindri Runuddes nya verk bjuds publiken in till en ny dimension i ett kollage av praktiker, metaforer, danser, lekar, berättelser och popkulturella referenser i en våg av melankoliska tillstånd. På scenen undersöker fem dansare hörbara danser och koreografi med ljud och lyssnande som metod i Delight House and the Dark Room. 

Genom synestetiska utgångspunkter utmanas vad som kan uttrycka en personlig upplevelse och vara ett dansande språk. Hur kan vi sätta ord på en rörelse och sjunga en dans?

Med utgångspunkten i ett fyrtorn som en metafor till kroppen, och tillståndet mellan dess kapacitet att både ge vägledning och varna, har Sindri skapat fyra berättelser om tillstånd av inre stormar. Föreställningen möter mörker med humor och föreslår nya sätt att möta sin melankoli.

Sindri Runudde är en svenskt och internationellt baserad dansare och koreograf. Dens arbete kännetecknas av en multisensorisk ingång till kroppen som ett levande arkiv. Till sina processer bjuder Sindri in kreatörer på och bakom scenen för utforskande och problematiserande av hur vi upplever vår omvärld genom våra sinnen och vår perception. Ett musikaliskt och auditivt metodarbete och perspektiv är centralt. Sindris arbete sträcker sig över olika fält inkluderande ljudkonst, bildkonst och performance. Den är utbildad inom nutida cirkus och dans, och har arbetat med internationella kompanier såväl som turnerat med sina egna verk i Sverige och utomlands. 

Dansare: Asaf Aharonson, Cajsa Godée, Ellen Söderhult, Maia Means & Marvil Iglesias | Koreografi: Sindri Runudde | Kompositör: Markus Almqvist | Scenografi & kostym: Juli Apponen | Ljusdesign: Kerstin Weimers | Textassistans: Francesca Hyde | Producent: Sara Fors | Genomförs med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Region Skåne och Stockholms Stad | I samarbete med Inkonst och MDT.