Inkonst

8–11/3
SKULD – Nya Rörelsen och Poste Restante

En gemenskapsdans i kolonialismens fotspår med någon annans skor på fötterna.

Datum:
Ons 8/3 19-21
Tors 9/3 19-21
Fre 10/3 19-21
Lör 11/3 15-17 & 19-21 


2h
135/175 kr
 Engelska/Svenska
performance/deltagarbaserat

‎‎

PLATS: Kompanihuset, Malmö
ADRESS: KOMPANIHUSGÅRDEN 2, 211 35 Malmö
Google Maps
Var gärna på plats en kvart innan föreställningen börjar!
.
****NOTE THAT THE ADRESS IS NOT KOMMENDANTHUSET*******

 

SKULD är ett deltagarbaserat performance, en gemenskapsdans i kolonialismens fotspår med någon annans skor på fötterna.

Vägledd av verkets aktörer, intar besökaren en historisk byggnad för att genomföra en seans. Tillsammans genomför besökare och aktörer en ritual där de lånar ut sina egna kroppar för att någon annan ska ta plats. Seansen är varsamt koreograferad, med respekt för var och ens fysiska integritet. Den har till syfte att skapa nya positioner i rummet, som lämnar utrymme för det svåra med försoning och andar från förr.

Genom att upplåta oss själva som medium och agera symboliska bärare av gamla krediter och fordringar, hoppas vi med SKULD kunna ge några av kolonialismens osaliga andar vila.

Var hälsad.

Vem är du?

Hallå?

Är det någon där?

SKULD genomförs av Nya Rörelsen i Skåne i samproduktion med Poste Restante och med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Malmö Stad och Stockholm Stad.

Credits:
​​Aktörer: Shaya Khalil, Alvaro Ovalle, Bogdan Szyber
Upphovsperson: Majula Drammeh
Dramaturgi: Stefan Åkesson
Scenograf: Siri Bertling Wiik

Poste Restante
Poste Restante är ett Stockholmsbaserat scenkonstkompani som sedan grundandet 2007 kritiskt utforskat relationen mellan verk och publik och de konventioner som befäster vissa perspektiv som “allmänmänskliga” och andra som “särskilda”.Poste Restantes ledning utgörs 2023 av Linn Hilda Lamberg och Stefan Åkesson. SKULD är Poste Restantes första produktion där det konstnärliga avsändarskapet helt anförtrotts till en av våra performers. I detta fall en performer som haft en ovärderlig plats i Poste Restantes konstnärliga utveckling.

Majula Drammeh
Verkets upphovsperson är Majula Drammeh, medlem i Nya Rörelsen. Majula är tvärkonstnärligt verksam inom dans och allomslutande performance. Hennes arbetsmetoder och konstnärliga uttryck är präglade av en bakgrund inom dans och koreografi. Hon studerari sitt konstnärskap hur scenkonst kan ge utrymme för mellanmänsklig kontakt och vilka strategier som hjälper att hantera sårbarhet. Genom sin kroppsliga praktik söker hon ge utrymme för publik och aktörer att hantera sin egen kroppsliga identitet och det politiska bagage den bär med sig. Hon verkar för att presentera interaktiv scenkonst där minoritetens kropp utgör norm och förhoppningsvis bidra till att minska historielösheten som den icke-vita kroppen förpassas till inom scenkonst.

Nya Rörelsen
Nya Rörelsen – Koreografer i Skåne skapades 2006 under namnet “Rörelsen”, och har genom åren inhyst många av Skånes nuvarande danskonstnärer. Kollektivet syftar till att fungera som ett växthus för mångfald och professionell tillväxt, där koreografer och dansare tillsammans och individuellt kan utveckla sina konstnärliga metoder och projekt. Nya Rörelsen arbetar aktivt med inkludering – både på scen och med publik – i samarbete med sina medproducenter såväl som anställda, till exempel genom att ta fram riktlinjer för inkludering av publik i marknadsföring eller styrdokument för anställning av minoritetspersoner för arbetsgivare.