fbpx
Inkonst

3/12
Mica Levi’s ‘star star star’ – Free Entry

Det experimentella och multidisciplinära verket "star star star". Det har tidigare framförts i London, Manchester och Köpenhamn. Nu kommer det till Malmö!

‘star star star’ är en experimentell notation i sju delar, skriven av den brittiska kompositören och artisten Mica Levi i samverkan med flera andra konstnärer. Verket har tidigare tilldelats och framförts av grupper i London, Manchester och Köpenhamn. Nu har verket
landat i Malmö där det kommer att tolkas av ensemble bestående av konstnärer, poeter och musiker från Malmö och Berlin.

Musikstycket uppmuntrar till en slags DIY-anda och öppenhet och ger på så vis en speciell roll till gruppen och spelaren. Framförandet kommer innehålla textinstruktioner, talrytmteknik, visuella signaler, ljus, och rörelse. Med en asketisk lekfullhet och punkig ansvarsfullhet gör deltagarna sig tillgängliga för en grundad öppenhet och möjlighet för improvisation i gemenskap.

Mica Levi är en musiker och kompositör från London och använder programmering, skriftlig notation och improvisation för att producera musik och är för närvarande medlem i grupperna CURL, Good Sad Happy Bad och Tirzah.

Medverkande:

Diane Assiri
Johan Richter
Pål-Axel Berger
Selma Kjessen
Johanna Northoff
Eira Fröjdh

Stöds av Kulturkraft Malmö Stad.

  • 3/12 2022
  • Dörrar: 19 På scen: 19.30
  • Fri entré