Inkonst

8–9/10
Thousand Times Yes – Ahti, Kalliokulju, Kausalainen

Experimentell kammaropera om vikten av att lyssna.

En uråldrig organism utvecklas i jordskorpan och stiger mot ytan. Organismens rörelser resonerar med omgivningens kroppar – med mineraler, bakterier, svampar, gaser och atmosfären. Ett kluster av instabilitet och oförväntade konflikter uppstår. Protagonisten – människan G – har mot sin vilja fått förmågan att anknyta och kommunicera med andra kroppar och varanden. Hon kallas för att medla i konflikterna, och i slutändan för att medla med den uråldriga organismen själv.

Thousand Times Yes är ett filosofiskt, gripande och poetiskt utforskande av gränser och möjligheter i språk, kommunikation, rymd och kropp. Verket är ett samarbete mellan kompositören och musikern Marja Ahti, librettisten Jenny Kalliokulju och regissören Essi Kausalainen och rör sig sömlöst mellan olika genrer och discipliner. Tillsammans utmanar de operakonstens konventioner, estetik och hierarkiska traditioner. Genom att berätta en historia om kamratskap och samexistens skapar Thousand Times Yes ett utrymme för alternativa framtider.

Marja Ahti, Jenny Kalliokulju och Essi Kausalainen intresserar sig för tekniker som öppnar upp och ger rum till de tysta kropparna och rösterna. Tillsammans arbetar de med komplexitet och kontinuitet, det långsamma och mångbottnade. Deras tidigare arbeten har samarbetat med trädgårdar, växter, glaciärer och djur såväl som biologer och forskare. Nu har de skapat en tvärvetenskaplig, generationsöverskridande och internationell arbetsgrupp för att skapa alternativa kollektiva framtider för liv och arbete.

By: Ahti, Kalliokulju, Kausalainen | Performers: Florian Feigl, Henning Fredriksson, Edith Glader, Johanna Kalliokulju, Ingrid Larsson, Yuko Takeda | Music: Marja Ahti | Libretto & stage design: Jenny Kalliokulju | Concept & directing: Essi Kausalainen | Lighting design: Sofia Ivarsson | Production coordinator: Johannes Juva | Director’s assistant: Laura Cemin | In collaboration with: Inter Arts Center, Kiasma Theater, Kunsthal Rønnebæksholm and Moderna Museet Malmö | With support by: the Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point, the Arts Promotion Centre Finland, Frame, the Saari Artist Residency & the Finnish-Danish Cultural Foundation

  • 8–9/10 2021
  • 8/10: DÖRRAR 18.30 PÅ SCEN 19-20.15 & 9/10: DÖRRAR 14.30 PÅ SCEN 15-16.15
  • 120/165:-
  • FB
  • Biljetter