Inkonst

Residens

Hur blir (in)konsten till?  I residens, såklart!

Inkonst har sedan många år tillbaka haft konstnärer och grupper i huset som arbetat i residens. Detta har vi gjort både i egen regi och i samarbete med vår granne Inter Arts Center. Tillsammans har vi skapat ett residensprogram med ett tvärkonstnärligt fokus där vi tar in professionella konstnärer som utmanar scen- och bildkonstens traditionella ramar för att skapa nya och annorlunda projekt. Nytt för i år är att residensprogrammet också kommer att omfatta musikområdet och konstnärer som arbetar i gränslandet mellan konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur. Vi anordnar även egna residens utanför det gemensamma programmet. Residensprogrammet sker med ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet.

Den som arbetar i residens får tillgång till en plats att arbeta på för att utveckla och undersöka nya tankar, verk eller idéer. Att vårt hus är en plats både för den som visar upp ett färdigt verk och den som funderar och reder ut vart den är på väg i sin konst känns viktigt för att skapa en levande mötesplats för det banbrytande, oväntade, nytänkande och påhittiga.

Vi vill vara ett öppet hus, där publik och konstnärer flödar och arbetar, där vi producerar och diskuterar. Att glida in på Inkonst är att glida ned i en bubblande jacuzzi av idéer och skapande för framtiden.

Vill du vara i residens på Inkonst?

Vi har ingen ansökningsprocedur men du är välkommen att anmäla ditt intresse till våra producenter som gör ett löpande urval till de få platser vi har per år. Här hittar du rätt kontakt.

Residens

2023: Nic Krog (DK/DE), Abdulla Miniawy (EG), Luis Pestana (PT) + Rivet (SE) + Gregory Vartian-Foss (US), Elvin Brandhi (GB) + Ziur (DE), Camille Roth (DK), Vica Pacheco (MX/BE) + Maria Bertel (DK) + Ying-Hsueh Chen (TW) (SHAPE+) 

2022: Waq Waq Kingdom, Roya, Hiro Kone

2021: Johan Lundberg, Zoë McPherson, Uriel Barthélémi, Yasmine Elbaramawy, Tintin Patrone, Ka Baird, Tyler Friedman, Jessica Ekomane, Johanna Knutsson

2020: Vanessa Amara (DK), Mats Lindström (DK), Abigel A. Banhazi (HU), Mika Hallbäck aka Rivet, Frederic Gies, AdeY, Tian Rotteveel (DE), Bombina Bombast, J&K (DK & DE), Julia Gertiz & Marie Topp (SE & DK), Nicklas Lundberg, Maria W. Horn, Andreas Tilliander, Sofie Birch (DK), Dorisburg & Sebastian Mullaert.

2019: Hans Appelqvist, Total Leatherette, Erik Enocksson & Kali Malone, Valby Vokalgruppe, Donna Donna, Public Plot, Ofelia Jarl Ortega, 11th House Collective, Potato Potato, Absurdum Temporary Art, Stephanie Hays, J&K (DK & DE), Sanna Blennow, Iggy Lond Malmborg.

2018: Robert Logrell, Sindri Runudde, Myriam Bleau (F, CA), Margrét Sara Gudjonsdottir, Björn Säfsten, Frederic Gies, Group A (Japan), Pan Daijing (Kina), Kate NV + Sasha Kulak (F+RU), Waclaw Zimpel (PL). Gustav Englund, Lisa Mårtensson, PME art (CA), Alma Söderberg. 

2017: Kara-Lis Coverdale, Lekhfa: Maryam Saleh, Maurice Louca and Tamer Abu Ghazaleh, ”Vice Versa” Benno Voorham & Abdalla Omari, Mark Fell, Lisa Mårtensson & Oscar Steen, Viktor Fröjd, Christine Nypan & Marika Peura, Hassan Khan, Myriam Bleau, Scenatet, Hassan Khan & Uriel Barthelemi & Andre Vida (M, EG FR & DE).

2016: Stina Nyberg, WOWAWIWA (Alma Söderberg och Hendrik Willekens), Mr Rice & peanuts, Las CasiCasiotones, Robert Aiki Aubrey Lowe, Miriam Horwitz, Bjarni Tor Petursson & Iggy Lond Malmborg, Mark Fell, Scenatet, Alessandro Perini, Jacob Riis, Mark Fell, Scenatet.

 

Foto: Frédéric Gies i residens. Se intervju med Gies här